Okr Hosting Computer có chính sách giá bán như sau:

Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, tạo ra nhiều giá trị bền vững và phục vụ khách hàng tốt hơn với những mức giá cạnh tranh nhất, Okr Hosting Computer niêm yết giá bán trên website bao gồm 4 loại giá phù hợp với từng nhóm khách hàng như sau:

  • Giá 1: Áp dụng cho khách hàng có doanh số trung bình từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.
  • Giá 2: Áp dụng cho khách hàng chưa có thông tin trong hệ thống của Okr Hosting Computer.
  • Giá 3: Áp dụng cho các khách hàng có doanh số trung bình dưới 10 triệu đồng/tháng.
    (Lưu ý: Đối với khách hàng đang áp dụng Giá 3 mà có đơn hàng phát sinh doanh số trên 10 triệu đồng/đơn, khách hàng được áp dụng Giá 1 cho đơn hàng tại thời điểm đó.)

Chính sách giá áp dụng dựa trên doanh số mua hàng của khách hàng và được hệ thống duyệt định kì. Giá bán chưa bao gồm chi phí vận chuyển và thuế VAT. Chính sách giá bán có thể thay đổi theo thời gian để phù hợp với hình thức kinh doanh, khách hàng mục tiêu và thị trường hiện tại.